NHẬU CHÀO MỪNG COVID*

Ảnh: Sưu tầm


Mừng covid về Quảng Nam
Ba ông cán bộ vui làm mấy ve
Tàn tiệc chiều vẫn say nhè
Lên cơn quậy phá thoạt nghe giật mình
Huyện đã giải quyết có tình
Đình chỉ tức khắc, tình hình tính sau
Đến giờ chắc đã thấm đau
Bởi kém ý thức, hại nhau khó lường
Cán bộ này loại nhiễu nhương
Gàn gàn, dở dở, ương ương chớ dùng
23/8/2020
Tú Sụn
* Quảng Nam: “Nhậu” giữa mùa dịch, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác