NÚI ĐÔI

Ảnh: Sưu tầm

(Vĩ thủ vĩ ngâm)
Thiên tạo nõn nà với núi đôi
Ngọc ngà thấp thoáng lửng chơi vơi
Ngát hương năm tháng ham được mãi
Ngọt vị đêm ngày thích chẳng thôi
Say đắm muôn đời hoe cặp mắt
Ngất ngây một kiếp lịm đôi môi
Giá như thưởng lộc bên toà ấy
Ta mãi vuông tròn với núi đôi
24/6/2016
Tú Sụn