NÚI ĐÔI

Ảnh: Vũ Đức Minh

Nõn nà thiên tạo cặp Núi đôi
Ngọc ngà thấp thoáng lửng chơi vơi
Ngát hương mơn mởn bao niềm ước
Dịu ngọt dâng trào luôn không thôi
Mê say muôn thuở niềm khao khát
Ngây ngất phiêu bồng thơm đôi môi
Giá như thưởng lộc đôi toà ấy
Ta mãi vuông tròn bên Núi đôi
24/6/2016
Tú Sụn