HOẠN THƯ GHEN

Ảnh: Sưu tầm


HOẠN THƯ GHEN
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Chị Hoạn ghen tuông khéo giở đời
Cơ duyên lỏng lẻo buộc chân người
Cánh buồm mặt bể vừa êm sóng
Vó ký chân đèo bỗng đến nơi
Con ở ngẩn ngơ nhìn mặt chủ
Nhà thầy tưng hửng mất đồ chơi
Ông trời rõ khéo chua cay nhỉ
Một cuộc bày ra cũng nực cười.

(Hoạ bài HOẠN THƯ GHEN của Nguyễn Khuyến – hoạ tá vận)
HOẠN THƯ GHEN
Ghen tuông bóng gió chán cho đời
Hãy nói ra đi, nói rõ nơi
Bắt trộm cần tìm xem vật chứng
Nghi gian thì phải chỉ ra người
Nói năng đừng để cho ai biết
Hằn học nên thôi kẻo họ cười
Chớ có Hoạn Thư tan hạnh phúc
Lòng tui đau lắm tại bà chơi
13/7/2021
Tú Sụn