QUAN NÀO AN YÊN

Ảnh: Sưu tầm


QUAN NÀO AN YÊN
Quan tham kiếm chác nhiều tiền
Sống đời nhung lụa như tiên cõi trần
Xe sang biệt phủ, phù vân
Nỗi lo nơm nớp lần khân trong lòng
Kiêu căng mặt vẫn như mông
Người khinh kẻ ghét phập phồng nào yên
Quan tham liếm láp nhiều tiền
Cho nên lòng chẳng an nhiên bao giờ
Nhà lao rộng cửa chực chờ
Chắc rằng rồi cũng bất ngờ dấn thân
Quan mà sống quá vô nhân
Trước sau gì cũng đồng lần lòi ra
Trước sau gì cũng hầu toà
Vừa toà công lý vừa toà lương tâm
Ở đời tham lắm thì thâm
Bởi chưng nhân quả có nhầm người đâu
********************
Quan thanh liêm chắc không giàu
Tiền lương có hạn trước sau một lòng
Tham lam kiên quyết nói không
Vì dân vì nước mặn nồng khôn nguôi
Ít tiền, thừa thải niềm vui
Đơn sơ thanh thản ngọt bùi quanh năm
Dẫu hưu vẫn khối người thăm
Vẫn luôn trọng vọng tiếng tăm để đời
Trong tâm luôn được thảnh thơi
An yên hưởng thụ một trời tự do
Quan thanh liêm vẫn ấm no
Không lo thiếu thốn không lo hầu toà
Không lo trộm cắp vào nhà
Không lo dòm ngó rầy rà nhiêu khê
Bên dân ấm áp bốn bề
Cũng là nhân quả sum suê ngọt lành
31/7/2023
Tú Sụn