MƠ ƯỚC (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


MƠ DUYÊN
(Họa thơ Hoang Dung)
Khí lạnh đêm nay đến nữa rồi
Giữa mùa đông giá khổ đời tôi
Chắp tay vái bão mau qua đợt
Tấn cửa chờ mưa sớm hết thời
Ngày đã nao lòng cơn gió rét
Tối còn não ruột cảnh tim côi
Nô-en sắp tới con cầu nguyện
Mộng ước xuân này sẽ đẹp đôi
Huỳnh Thâm
18/12/2017
………..
TUỔI NÀO
Đông phong chẳng hẹn cũng về rồi
Lạnh lẽo cô phòng một bóng tôi
Cầu nguyện ngàn lần chưa gặp số
Khẩn xin trăm lượt vẫn thua thời
Môi khô nhạt nhẽo thân sầu quạnh
Lệ tủi âm thầm kiếp sống côi
Cứ Giáng Sinh qua là tết lại
Bao giờ đến tuổi mộng tròn đôi?
Hoang Dung

Hoạ bài TUỔI NÀO của Hoang Dung-hoạ nguyên vận

MƠ ƯỚC
Thấm thoắt bao Đông quạnh quẽ rồi
Buồng đào hiu hắt chỉ mình tôi
Hương nồng nhuỵ ngát không còn mãi
Sắc thắm hoa tươi chỉ một thời
Lối mộng lu mờ luôn tẻ nhạt
Đường tình trắc trở mãi sầu côi
Xuân qua mấy bận tàn mơ ước
Biết đến bao giờ gặp xứng đôi
20/12/2021
Tú Sụn