U HOÀI

Ảnh: Sưu tầm


Hoàng hôn rơi xuống đầu gành
Triền sông lau lách tròng trành xác xơ
Cành khô con nhện chăng tơ
Sợi buồn sợi nhớ lơ thơ dưới trời
Lá sầu trinh nữ xếp đôi
Cây già một bóng chơi vơi bên bờ
Cô đơn tảng đá hoá khờ
Khổ đau dòng nước lờ đờ nhớ thương
Buồn lây bạc phếch màu sương
Trăng non mờ ảo tà dương úa vàng
U hoài gió mỏng thổi ngang
Một luồng lạnh lẽo ngập tràn chiều nay
Một trời đau khổ đắng cay
Tìm đâu ra được những ngày thần tiên
30/6/2019
Tú Sụn