BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM

Ảnh: Sưu tầm


Ông bà Tiến Thể Nhạ
Còn phiếu “tín nhiệm cao”
Chứng tỏ có cánh hẩu
Hoặc phiếu bỏ tào lao

Trong quá trình công tác
Cả xã hội biết rồi
Lãnh đạo ngành bê bết
Hiệu quả rất là tồi

Đúng ra phải từ chức
Cho người tài lên thay
Đằng này cố bu bám
Bị gọi là mặt dày

Muốn đất nước phát triển
Phải đạo đức hiền tài
Cấm bè nhóm, tham nhũng
Không tác quái tác oai

Lần này phải thẳng thắn
Ai ít “tín nhiệm cao”
Nhất là chưa quá bán
Phải hạ chức giáng sao

Có một điều muốn nói
Ông bà nghị nhà mình
Lập trường không dứt khoát
Nên bỏ phiếu linh tinh

Một người hai loại phiếu
Tín nhiệm thấp và cao
Không lẽ không thấy rõ
Hỏi vậy tại vì sao

Hay là do đố kỵ
Nên phủ nhận hiền tài
Đó là người xấu tính
Nên đã bỏ phiếu sai
25/10/2018
Tú Sụn