YÊU MÃI NHA EM


Suốt đời yêu mãi nha em
Yêu rồi, yêu nữa, yêu thêm ngút ngàn
Yêu say yêu đắm, vô vàn
Để cho rực rỡ, huy hoàng thế nhân
Để cho thiên hạ tần ngần
Để thơ lục bát gieo vần dịu êm
Suốt đời yêu mãi nha em
Yêu nhau tha thiết, khát thèm nhau luôn
Yêu cho tan biến nỗi buồn
Để cho thêm ý, thêm nguồn thơ yêu
Để cho thờ thẫn những chiều
Để rồi thao thức, nhớ nhiều đêm đêm
Suốt đời yêu mãi nha em
Yêu cho mãnh liệt, cho thêm thắm nồng
Yêu cho rạng rỡ chiều hồng
Cho đời ý nghĩa, cho không còn sầu
Cho tình trọn vẹn bền lâu
Cho mình vấn vít với nhau say mèm
Suốt đời yêu mãi nha em
Yêu mềm nỗi nhớ ướt nhèm đôi mi
Yêu cho man dại cuồng si
Yêu như những kẻ xuân thì đang yêu
Anh yêu em lắm! Yêu nhiều
Anh như điên dại những chiều vắng em
22/7/2017
Tú Sụn