LỜI NƯỚC NAM (cảm tác)

Ảnh: Sưu tầm


Cảm tác nhân đọc bài thần thơ của Lý Thường Kiệt:
NAM QUỐC SƠN HÀ
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”.

Bài dịch:

“Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”.

LỜI NƯỚC NAM
Đất nước phương Nam có chủ quyền
Bao đời khẳng định mãi thiêng liêng
Cớ sao bành trướng luôn gây hấn
Dân Việt thề rằng chẳng để yên
15/1/2022
Tú Sụn