LUẬT SƯ THÌ SỢ CHI LUẬT PHÁP*

Ảnh: Sưu tầm


Chuyện ở xứ Thanh Hoá
Trưởng văn phòng luật sư
Tổ chức tiệc ma tuý
Ngay tại gia vô tư

Nếu chiểu theo luật pháp
Hắn lách luật như chơi
Đằng này hắn tổ chức
Nên chắc chắn tù ngồi

Xã hội giờ loạn lạc
Bất kể luật hay sư
Kẻ có ăn có học
Vẫn ma tuý không từ

Đám con cháu quan chức
Thì nghiện ngập càng nhiều
Chúng dựa hơi bố mẹ
Nên hoá quỷ hoá yêu

Bố chăm chăm tham nhũng
Tiền nhiều để làm gì
Đám hậu duệ hư hỏng
Vênh váo chẳng ra chi

Tên luật sư Thanh Hoá
Dù con cháu của ai
Cũng phải xử nghiêm khắc
Cho hắn hết tương lai
21/3/2020
Tú Sụn
* Trưởng văn phòng luật sư ở Thanh Hoá Trương Văn Công, tổ chức tiệc ma tuý tại gia (cùng với 6 người khác) bị lực lượng công an tạm giữ để xử lý!