DÁNG THU BÊN SONG

Ảnh: Sưu tầm


Mỗi lần ngang cổng nhà bên
Qua song một dáng toả nên thu vàng
Miên man nét ngọc đài trang
Lâng lâng hương mới dịu dàng thanh cao
Vì sao! Tự hỏi vì sao
Song thưa mãi vẫn nao nao ngập ngừng
Hỏi trời, trời nói đang xuân
Hỏi tên hàng xóm nó trừng, bỏ đi
Thu nè! Đang nghĩ điều gì
Biết không ngoài ngõ tà huy trải dài
Nghe không tiếng gót chân ai
Mỗi chiều xào xạc, mỗi mai xạc xào
Tại sao, tự hỏi tại sao
Bấy lâu mãi vẫn chưa vào song thưa
Ước lần diện kiến mà chưa
Mơ thu để mắt móc mưa thân này
Ngoài trời nhẹ thổi lá bay
Ngoài song có kẻ mỗi ngày bước qua
Đâu nào mơ ước cao xa
Chỉ mong một thoáng gọi là có thu
Giữa trời có kẻ vọng phu
Nơi đây có kẻ vọng thu dưới trời
19/12/2018
Tú Sụn