THƯƠNG CẢM DÂN MÌNH*

Ảnh: Sưu tầm


Hàng nghìn người rồng rắn
Đứng xếp hàng đợi chờ
Mong đến lượt nhận gạo
Trong lòng mang niềm mơ

Phơi giữa sân vận động
Thương cảm cho dân mình
Vẫn còn cảnh nghèo khổ
Còn nhọc nhằn mưu sinh

Chờ nhận ba ký gạo
Phải gắng sức bỏ công
Chứng minh là nghèo thật
Một hình ảnh động lòng

Hỡi quan tham nhìn đấy
Mà rủ lòng đoái thương
Ăn cắp cũng nên để
Cuộc sống dân còn đường

Chống và chống chống mãi
Quan có hết tham đâu
Nên dân mình cùng cực
Suốt quanh năm dãi dầu

Phước đức cho đất nước
Lòng hảo tâm vẫn còn
Chia sẻ bớt phần khổ
Nếu không thì héo hon

Chính phủ mình nhìn đấy
Dịch bệnh đã lòi ra
Biết bao cảnh nghèo đói
Âm thầm nhiều năm qua

Xót thương một dân tộc
Trong chiến tranh anh hùng
Khi giành được độc lập
Lòng tham lại tột cùng

Bởi lòng tham không đáy
Nên mãi nghèo không thôi
Người dân luôn uất nghẹn
Mong sao được đổi đời

Nếu không có tham nhũng
Thì đâu có cảnh này
Hàng nghìn người rồng rắn
Chờ nhận gạo hôm nay
17/4/2020
Tú Sụn
* Hàng nghìn người rồng rắn cả km, xếp hàng kín sân vận động Nghĩa Tân Hà Nội, chờ tới lượt đến ATM gạo.