XIN ĐỪNG DANG TAY*

Ảnh: Sưu tầm


Tình hình dịch phức tạp
Chính phủ đừng dang tay
Ai ở đâu ở đó
Có khi còn gặp may

Ốc chưa xong thân ốc
Mà sao đòi mang rêu
Lo cho dân không xuể
Đừng có mà hát nghêu

Tình hình dịch đang lắng
Nhưng đừng có chủ quan
Mà trở tay không kịp
Dịch phát tán tràn lan

Cấm du lịch nhập cảnh
Khuyên người Việt bình tâm
Đừng có đi về nước
Dịch sẽ nhiễm âm thầm

Mầm bệnh khó kiểm soát
Họ gieo rắc khắp nơi
Chống dịch sẽ vỡ trận
Là coi như tơi bời
7/2/2020
Tú Sụn
* Chính phủ bố trí máy bay đón đồng bào về nước tránh dịch