CÔ GIÁO MẮC KINH PHONG*

Ảnh: Sưu tầm


Vào đúng ngày khi giảng
Cô giáo mắc kinh phong
Cô nào cũng cà giựt
Với áo dài lòng thòng

Nếu các cô mặc váy
Thì nhảy thế không sao
Mặc áo dài mà nhảy
Giống như con cào cào

Nhìn thấy quá phản cảm
Không có gì hay ho
Nhà giáo mà như thế
Phụ huynh đâm ra lo

Thầy cô không mô phạm
Học trò ra sao đây
Sẽ giống như anh Nhạ
Lúc bắt tay với thầy?
7/9/2020
Tú Sụn
* Tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 của trường tiểu học Nam Hà, Kiến An, Hải Phòng. Các cô giáo bị kinh phong!