MỘT THẾ HỆ SUY ĐỒI**

Ảnh: Sưu tầm


Một thiếu niên Quảng Trị
Vượt đèn đỏ là sai
Đâm chết người nhắc nhở
Nguyên nhân này tại ai

Phải công minh mà nói
Xã hội ta bây giờ
Nhiêu khê từ trên nóc
Loạn lạc đến bất ngờ

Ngành giáo dục èo uột
Toàn ma mãnh làm thầy
Sinh ra một thế hệ
Tư cách chả giống ai

Quan tham nhiều nhan nhản
Giàu sụ và ngông nghênh
Gây bất mãn xã hội
Suy đồi được tạo nên

Họ mua quan bán chức
Dốt chui sâu leo cao
Không có chút kiến thức
Nên lãnh đạo tào lao

Trên nóng dưới vẫn lạnh
Trên bảo dưới không nghe
Trống xuôi kèn thổi ngược
Chia nhiều nhóm nhiều bè

Cán bộ không gương mẫu
Được bao che miễn trừ
Dân đen bị áp bức
O ép đến đứ đừ

Tất cả nguyên nhân đó
Toàn quái gở và tồi
Gây ra cho xã hội
Một thế hệ suy đồi
5/4/2019
Tú Sụn
** Một thiếu niên 16 tuổi ở Quảng Trị, chở bạn gái vượt đèn đỏ được người đi đường nhắc nhở thì hùng hổ rút dao đâm dẫn đến tử vong.