DÂN-DÂN NGU – QUAN-QUAN LIÊU*

Ảnh: Sưu tầm


Phủ Tây Hồ Hà Nội
Sáng mùng một tháng ba
Hàng ngàn người đi lễ
Thấy độ ngu dân ta

Đang nằm giữa mùa dịch
Quan Hà nội quan liêu
Dân tụ tập như vậy
Quan liêu hay để liều

Phủ Tây Hồ Hà Nội
Thành ổ dịch thì sao
Biết bao nhiêu công sức
Không lẽ đổ cái ào

Quan Hà Nội đáng trách
Dân Hà Nội đáng chê
Không một chút ý thức
Bùng phát dịch cận kề

Làm quan thiếu trách nhiệm
Người dân thiếu dự phòng
Mọi phương án dập dịch
Cố gắng cũng như không
25/3/2020
Tú Sụn
* Sáng ngày mùng một tháng 3 ÂL,(24/3/2020) hàng ngàn người dân tập trung tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội đi lễ mà chính quyền không hề biết, cộng đồng mạng lên tiếng đến chiều cùng ngày mới cho lực lượng CA giải tán, đã muộn rồi.