BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC

Ảnh: Sưu tầm


Bệnh thành tích và bệnh giả dối
Ngành giáo dục đẻ ra bao giờ
Nó đầu độc thế hệ trẻ thơ
Thành con người gian manh mánh khoé

Bệnh thành tích và bệnh giả dối
Ngành giáo dục dung túng lâu nay
Thầy cô giáo ganh đua từng ngày
Làm hoen ố môi trường giảng dạy

Bệnh thành tích và bệnh giả dối
Ngành giáo dục cổ xuý thường xuyên
Lợi dụng nó chạy chọt đút tiền
Mua danh hiệu thăng quan tiến chức

Bệnh thành tích và bệnh giả dối
Làm diệt vong nhân cách người thầy
Biến mô phạm thành ra mưu mẹo
Để dối lừa tạo dở thành hay

Bệnh thành tích và bệnh giả dối
Làm học trò tiêm nhiễm ươn hèn
Là hiểm hoạ tương lai đất nước
Học thì lười, gian lận được khen

Bệnh thành tích và bệnh giả dối
Nó tồn tại biết đến khi nào
Bệnh từ trường bệnh lên cấp bộ
Bệnh càng nhiều lên chức càng cao

Đề nghị bộ Giáo dục Đào tạo
Cần bỏ ngay căn bệnh xấu này
Để môi trường giảng dạy học tập
Được rạch ròi giữa dở và hay
28/9/2018
Tú Sụn