CHIA DỊCH*

Ảnh: Sưu tầm

Hâm ba người rời khu phong toả
Đi các phường chia dịch cho đều
Dịch tập trung một vùng chẳng thoả
Không công bằng, thật quá trớ trêu

Lời kêu gọi thật là thống thiết
Vì cộng đồng nên hãy trở về
Tin phát ra người đi vẫn biệt
Vụ trốn này thành quá nhiêu khê

Chắc giờ này họ xong nhiệm vụ
Dịch lan xa đủ các phố phường
Ngành y tế gồng lưng lãnh đủ
Quân tuyến đầu phờ phạc thảm thương

Ở Đà Nẵng đây là chuyện lạ
Luật đâu rồi sao chẳng đưa ra
Truy bằng được bắt về tất cả
Cho ngồi tù nhất định không tha
22/6/2021
Tú Sụn
* Tìm 23 người rời khỏi khu phong tỏa Covid-19 tại phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.