KẺ CƯỚP VÔ CAN*

Ảnh: Sưu tâm


Để góp phần xây dựng đất nước
Chính phủ đề ra PPP
Nhưng quản lý vô cùng lỏng lẻo
Đã gây ra hậu quả ê chề

Cả nước hơn ba trăm dự án
Hơn ba trăm kẻ cướp vô can
Mới kiểm toán sáu mươi dự án
Cắt lại ba trăm năm ăn gian

Ba trăm năm gian lận thu phí
Tiền của dân, Chính phủ làm lơ
Dẫu biết rằng chúng là kẻ cướp
Nhưng vẫn không kết tội bao giờ

Đau đớn nhất là nền kinh tế
Bị triệt tiêu giá cả cạnh tranh
Bởi giá thành sản phẩm cõng phí
Nên kinh doanh èo uột vẫn đành

Tôi cực lực, phẫn nộ, phản đối
Cách hành xử Chính phủ hiện nay
Là kẻ cướp phải bị truy tố
Sao dung tha cướp cạn, cướp ngày
26/6/2020
Tú Sụn
* Tổng Kiểm toán nói về việc kiểm toán 60 dự án, giảm 300 năm thu phí.