GỞI NHỮNG TÊN QUAN THAM ĐÃ HẠ CÁNH AN TOÀN

Ảnh: Sưu tầm


Chúng mày đã tham nhũng
Nhưng hạ cánh an toàn
May phước chúng mày đấy
Nếu không thì đã toang

Chúng mày không biết nhục
Khi sung túc giàu sang
Nhờ của đã cướp, cắp
Khi dân vẫn nghèo nàn

Nhưng thực ra nhục lắm
Dân biết tỏng hết rồi
Thấy mặt họ phỉ nhổ
Đồ tham nhũng, đồ tồi

Tham nhũng giàu đâu sướng
Tiền nhiều để làm gì
Quanh năm nghe họ chửi
Suốt đời bị khinh khi

Ra đường cũng vênh mặt
Nhưng đâu dám nhìn ai
Luôn phớt lờ đàm tiếu
Cho dù có lổ tai

Sống như bị cô lập
Thấy ai cũng e dè
Chỉ chơi với đồng bọn
Để né lời khó nghe

Mặc dù đã hạ cánh
Nhưng vẫn sợ người trung
Nghe bêu bọn tham nhũng
Là giật mình nỗi khùng

Bọn chúng mày cặn bã
Từng phản quốc hại dân
Đồ ăn tàn phá hại
Đồ ích kỷ bản thân

Bọn chúng mày đáng chém
Vì làm đất nước tàn
Vì đục khoét vơ vét
Vì lãng phí xài hoang

Luật pháp chưa sờ gáy
Luật nhân-quả khó qua
Chúng mày hãy đợi đấy
Rồi quả sẽ xảy ra

Hạ cánh an toàn thật
Cuộc sống chả an đâu
Sống đời sung túc thật
Nhưng nhục lắm, nhục lâu

Muốn chửi chúng mày nữa
Nhưng mỏi miệng lắm rồi
Nhường cho dân họ chửi
Đồ khốn nạn đồ tồi
17/8/2020
Tú Sụn