MƯA CHIỀU (hoạ thơ)

Ảnh: Thanh Thống


MƯA CHIỀU

Mưa chiều chợt lấm những vần thơ
Ướt nụ Trà Mi nở hững hờ
Chữ khát khao ghì duyên trộm gửi
Câu dìu dặt rót nghĩa thầm mơ
Mà nghe giọt nhớ còn ôm giữ
Để cuốn dòng thương mãi đợi chờ
Hạt ướp men hồng tô đẫm cỏ
Ngôn từ* nín thở lẽ nào ngơ .

𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖍ố𝖓𝖌
*****
Hoạ bài MƯA CHIỀU của Thanh Thống

MƯA CHIỀU
Thánh thót mưa rơi gợi ý thơ
Mây giăng khắp lối gió vương hờ
Rượu treo đầu ngõ lơ là uống
Nhạc trỗi trong lòng luyến ái mơ
Ý rót trào dâng niềm ước vọng
Vần gieo thấm đẫm nỗi mong chờ
Mơn man hoa lá đương chiều muộn
Người hỡi cầm lòng nỡ ngó ngơ
3/5/2022
Tú Sụn