ĐÊM BUỒN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


ĐÊM BUỒN

Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
Ngao ngán tình chung cơn gió thoảng
Nhạt phèo quang cảnh bóng trăng suông
Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện
Bút bút nghiên nghiên khéo dở tuồng
Ngủ quách sự đời thây kệ thức
Bên chùa chú trọc nổi hồi chuông.
Trần Tế Xương
******
Vịnh “ĐÊM BUỒN”-(Thơ Trần Tế Xương)

Thế thái vô hình chống gậy suông
Ta ngao ngán lắm những đau buồn
Ngày dương mục kỉnh soi thiên hạ
Tối đến chiêm bao giọt lệ tuôn
Khẽ hỏi nơi nhân trần lắm kế
Thì thầm cõi thực cũng bao tuồng
Thi văn viết lách ngang rồi dọc
Chữ nghĩa thưa dày khéo để buôn !..
Trương Quang Thọ

Hoạ bài ĐÊM BUỒN của Trần Tế Xương-hoạ nguyên vận

ĐÊM BUỒN
Đau đáu trắng đêm có ngọn nguồn
Đơn phương đeo đuổi chạnh lòng buồn
Tình hờ nản chí ăn cơm hẩm
Nghĩa nhạt chán đời uống rượu suông
Mến mến mong mong càng bịa chuyện
Thương thương nhớ nhớ khéo bày tuồng
Năm canh chẳng ngủ hồn thờ thẫn
Tím ruột bên chùa cứ gõ chuông
30/9/2021
Tú Sụn