BỘ LUẬT DO QUAN THAM LÀM RA

Ảnh: Sưu tầm


Luật Cán bộ – Công chức
Do quan tham làm ra
Chúng tạo nhiều khe hở
Quốc hội vẫn thông qua

Đến bây giờ mới thấy
Chúng lách luật đều đều
Tội “tru di tam tộc”
Nhưng mức án nhẹ hều

Chúng bày ra “thời hiệu”
Khi phạm tội tày trời
Liền cáo ốm, chữa bệnh
Hết thời hiệu là thôi

Trường hợp điển hình nhất
Vụ biệt thự… Sóc Sơn
Hai hai vị cáo ốm*
Thoát án, vẫn nhơn nhơn

Thất thoát hàng ngàn tỷ
Chỉ xử dăm năm tù
Chi bằng chỉ gãi ngứa
Không tham nhũng là ngu

Quan tham ngồi chật đất
Tham nhũng thì đầy trời
Quan toà cười nhếch mép
Vì bộ luật trời ơi
29/9/2019
Tú Sụn
* Vụ biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn, 22 cán bộ thoát kỷ luật nhờ ốm