TÔN GIÁO KHÔNG NGỒI TRÊN PHÁP LUẬT*

Ảnh: Sưu tầm


Bất chấp chỉ thị của Thủ tướng
Bất chấp dịch bệnh đang sờ sờ
Nhiều giáo xứ ở tỉnh Hà Tĩnh
Tụ tập giáo dân lễ nhà thờ

Là hành động coi thường pháp luật
Cần kịp thời xử lý nghiêm minh
Tôn giáo không ngồi trên pháp luật
Coi thường tính mạng của dân mình

Trách lãnh đạo địa phương hèn nhát
Không kiên quyết giải tán kịp thời
Chống dịch bệnh không có ngoại lệ
Cầu nguyện rồi cũng chết dịch thôi

Trách giáo dân trơ lì ngu muội
Chỉ biết thánh, không biết cộng đồng
Nhiễm dịch vào các vị sẽ chết
Nhưng cộng đồng có thoát được không

Trách các vị cai quản giáo xứ
Gây nguy cơ bùng phát lan tràn
Đến lúc đó ngồi mà cầu nguyện
Các vị làm cả nước bất an

Trách Chính phủ không áp dụng luật
Đưa ra toà đối tượng nêu trên
Bao công sức đổ sông đổ biển
Bởi nửa vời chống dịch mà nên
5/4/2020
Tú Sụn
* Hà Tĩnh cùng cả nước đang tập trung nhân lực, vật lực phòng chống đại dịch Covid-19, nhưng buồn thay, từ tối qua (4/4) đến sáng nay (5/4), nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh vẫn rung chuông làm lễ với sự tham gia của hàng trăm người ở mỗi địa điểm.