NHỮNG TỔ PHƯỢNG HOÀNG CHUI*

Ảnh: Sưu tầm


Nhà nước chưa xây tổ Phượng hoàng
Người Tàu lũ lượt kéo nhau sang
Ung dung lót tổ làm phi pháp
Bất chấp, tung hoành, cố trái ngang
Tội phạm càng ngày càng lộ liễu
Dân lành mỗi lúc mỗi hoang mang
Non sông rối loạn vô cùng tận
Luật pháp ươn hèn, trí bất an
19/9/2019
Tú Sụn
* Gần đây, tội phạm Trung Quốc ngày càng lộng hành, chúng mở từ xưởng sản ma túy, phim đồi trụy đến lập đại bản doanh cờ bạc, hoạt động tín dụng đen…