LÃNH ĐẠO KHÔNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT*

Ảnh: Sưu tầm


Nguyễn Văn Điều bỏ chạy
Khi đã tông chết người
Là Trưởng Ban Nội chính
Mà sao quá dể ngươi?

Chính ông ta thừa hiểu
Vi phạm luật rõ ràng
Hay là ỷ lãnh đạo
Nên cố ý làm càn

Không tuân thủ luật pháp
Chỉ bọn xã hội đen
Còn mình là quan chức
Bỏ chạy thế là hèn

Cho dù có quyền lực
Cho dù quan chức to
Khi đã gây tai nạn
Phải có trách nhiệm lo

Tông chết người bỏ chạy
Phải cách chức kịp thời
Áp dụng luật hình sự
Xử năm năm tù ngồi
13/5/2020
Tú Sụn
* Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, Nguyễn Văn Điều, lái xe bỏ chạy sau tai nạn giao thông chết người.