THIẾU VẮNG

 

THIẾU VẮNG
Người đi để lại trọn niềm đau
Lệ đẫm tim yêu đã nát nhàu
Thấm thoắt u buồn qua vạn nhật
Miên man nỗi nhớ đến ngàn sau
Vườn hoang bến nước còn lưu dấu
Nhà trống loan phòng thiếu vắng nhau
Trằn trọc năm canh đâu ngủ được
Hương quen phảng phất chửa phai màu
13/10/2021
Tú Sụn