KHÔNG GIAN SAO PHẢI LẬN*

Ảnh: Sưu tầm trên mạng


Đã dấn thân vào đường cách mạng
Là phải trung kiên, phải vì dân
Đã đứng vào hàng ngũ của Đảng
Là bỏ cá nhân, phải xả thân

Nhận thấy quan này toàn ngược lại
Thăng tiến là nhờ thói gian manh
Nắm giữ chức quyền chuyên vụ lợi
Kiếm chác, làm tiền giàu quá nhanh

Quá trình công tác đã vi phạm
Ngồi chơi xơi nước một thời gian
Nhưng rồi chạy chọt bên thành phố
Chễm chệ ngồi lại trên ghế quan

Đương kiêm là đại biểu Quốc hội
Mà lén lút chuẩn bị đường chuồn
Bỏ tiền tỷ mua quốc tịch Síp
Động tĩnh gì là trốn chạy luôn

Nếu không gian thì sao phải lận
Biết là sai mà vẫn cứ làm
Giờ bại lộ mạnh mồm đôi chối
Đúng y là bản chất gian tham

Cần bãi nhiệm ra khỏi Quốc hội
Và điều tra xác định nguồn tiền
Nếu tham nhũng cần được khởi tố
Phải quyết liệt lòng dân mới yên
26/8/2020
Tú Sụn
* Ông Phạm Phú Quốc, đang là đại biểu Quốc hội mà có thêm quốc tịch Síp từ năm 2018.