CHẠY*

Ảnh: Sưu tầm


Tại sao bọn họ chạy?
Để phục vụ nhân dân
Vì tấm lòng yêu nước
Hay do lợi bản thân?

Tại sao họ chạy được?
Họ chạy với những ai
Kẻ nhận chạy như thế
Là có đúng hay sai?

Một đất nước có Đảng
Có luật pháp hẳn hoi
Mà chúng nó vẫn chạy
Trắng trợn thế ai coi

Nói một cách huỵch toẹt
Chạy chính là mua quan
Nhận chạy là bán chức
Chúng đều là quan gian

Không thể nào hiểu nỗi
Xã hội ta văn minh
Mà mua quan bán chức
Lại là chuyện thường tình

Bây giờ nạn chạy chức
Như căn bệnh ung thư
Nếu không được cứu chữa
Sẽ tiêu vong từ từ

Xin cảnh báo với Đảng
Chạy là giặc nội xâm
Không tiêu diệt tận gốc
Là chúng ta sai lầm
17/1/2020
Tú Sụn
* Nhân đại tá, nhà báo Nguyễn Hoà Văn nhận giải thưởng báo chí Quốc gia về tác phẩm “Chống được chạy”.