ƯỚC VỌNG

Ảnh: Sưu tầm


ƯỚC VỌNG
(Kết đề thuận nghịch độc)*
HOÀI YÊU TRỘM NHỚ ĐÃ MÊ SAY
PHẬN ĐẸP DUYÊN NÊN SẼ ĐẾN NGÀY
Ước vọng tràn trề trao sính lễ
Trông chờ tha thiết với tầm tay
Ông Tơ nói phải thân thương hỡi
Bà Nguyệt hứa rồi háo hức thay
NGÀY ĐẾN SẼ NÊN DUYÊN ĐẸP PHẬN
SAY MÊ ĐÃ NHỚ TRỘM YÊU HOÀI
9/4/2023
Tú Sụn
* Đọc ngược từ dưới lên, từ phải sang trái 2 câu đầu sẽ thành 2 câu cuối và ngược lại.