EM ĐÃ CHO ANH

Ảnh: Sưu tầm


Nhớ…
Thương…
Mong…
Đợi…
Ước…
Mơ…
Khát khao
Thơ thẩn
Ngẩn ngơ
Tò mò
Đó là tất cả em cho
Anh nâng niu mãi, anh lo giữ gìn
Đó là của quý anh xin
Em không đòi lại, anh tin em rồi
Muốn hoài, muốn được thế thôi
Là vui là sướng cả đời đó em
Lâu nay anh mãi khát thèm
Được thương, được nhớ về em suốt đời
Được mong, được ước em ơi!
Được mơ, được đợi, bồi hồi, ngẩn ngơ
Đó là tất cả anh mơ
Anh luôn khao khát đến giờ em… cho.
29/6/2016
TS