BÍ THƯ TỈNH UỶ NGÃ NGỬA

Ảnh: Sưu tầm


Bố bí thư tỉnh uỷ
Con phó của tỉnh đoàn
Bố muốn con lên chức
Để quan lộ thênh thang

Huyện Càng Long Đại hội
Bố trực tiếp chủ trì
Đưa bí thư đoàn tỉnh
Làm bí thư huyện ni

Với kỳ vọng trống ghế
Con nghiễm nhiên lên thay
Nhưng lá phiếu Đại hội
Đã làm tụt khỏi tay

Đại hội đảng bộ khối
Gạch tên Trần Trí Cường
Thật là quá sáng suốt
Loại âm mưu nhiễu nhương

Bà Hằng Nga trúng mánh
Bí thư huyện về tay
Trần Trí Dũng ngã ngửa
Trần Trí Cường đắng cay
9/8/2020
Tú Sụn
* Bà Huỳnh Thị Hằng Nga 38 tuổi, từ bí thư tỉnh đoàn được ông Trần Trí Dũng, bí thư tỉnh uỷ chỉ định làm bí thư huyện uỷ Càn Long, Trà Vinh. Với dự định là khi bà Nga nhận vị trí công tác khác thì con trai của ông ta sẽ nghiễm nhiên lên thay thế chức bí thư tỉnh đoàn! Ôi! Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!