GIÓ THU

Ảnh: Sưu Tầm


Từng làn nhè nhẹ như mơn
Mà sao lòng dạ khô sờn héo hon
Vầng mây lơ lửng chon von
Xa vời biền biệt biết còn nhớ chăng
Vui chi gió nhởn cùng trăng
Còn đâu ngày tháng tung tăng vui cùng
Từng làn nhè nhẹ rung rung
Mà sao buốt giá bão bùng tâm can
Vườn thu vắng vẻ điêu tàn
Tìm đâu ra bóng huy hoàng ngày xưa
Hoa vàng rã nhuỵ dưới mưa
Còn đâu nắng đẹp những trưa thu về
Từng làn nhè nhẹ lê thê
Mà sao tan nát tái tê u hoài
Ngóng trông rát dạ mắt cay
Biết chăng lay lắt qua ngày này không
Lúa non đã vội làm đòng
Sương thu lã chã thành dòng có hay
10/8/2017
Tú Sụn