VALENTIN PHẢI THƯỜNG XUYÊN

Ảnh: Sưu tầm


VALENTINE PHẢI THƯỜNG XUYÊN
Hằng năm cứ đến đúng ngày này
Anh đã tặng quà nựng đắm say
“Ấy thế khi em buồn phật ý
Thì luôn nhăn nhó vội cau mày”*
Thường xuyên hiển hiện niềm tin mãi
Dịu ngọt cưng chiều hiệu quả ngay
Hiểu ý nhau rồi tình thắm thiết
Đôi bên nhường nhịn thật là hay
14/2/2023
Tú Sụn

* Đối lưu thuỷ