EM NGOAN…

Ảnh: Quang Tú


Rõ ràng em thật là ngoan
Cả đời a có khen oan bao giờ
Có khi anh thật bất ngờ
Thông minh nhanh nhẹn anh vờ xem sao
Đúng là tài thật trí cao
Đúng là đoan chính, thanh tao, trang đài
Tính em có một không hai
Siêng năng cần mẫn hiếm ai sánh bằng
Tâm em sánh với vầng trăng
Sáng trong dìu dịu anh hằng nể nang
Chưa từng ngại với quan san
Việc chi em cũng lo toan hết mình
Với anh trọn vẹn chung tình
Xứng danh nội tướng, xứng tình nguyệt hoa
Có em mới gọi là nhà
Không em trống vắng hoá ra miếu thờ
Em ơi từ ấy đến giờ
Anh vui, anh sướng là nhờ có em
Sống trong hạnh phúc, êm đềm
Như hoa đua nở bên thềm xuân sang
Rõ ràng em thật là ngoan
Khen em anh có khen oan bao giờ.
10/2016
Tú Sụn