MIÊN MAN ĐÊM BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Nửa vầng trăng lẻ lững lờ
Vẳng xa tiếng vạc đầu bờ ăn đêm
Từng luồng giá rét qua thềm
Giọt buồn thấm đẫm đã mềm nỗi đau
Ước gì đừng có đêm thâu
Ngày dài nhẹ bớt nỗi sầu chia phôi
Vầng trăng nỡ xé làm đôi
Không gian xám xịt bầu trời âm u
Lòng này sầu tận ngàn thu
Nếu như trăng tỏ viễn du dưới trời
Thân tàn trần thế chơi vơi
Tiếc thương bạc mệnh, xa khơi, nghìn trùng
Bởi cơn sấm sét hãi hùng
Biến tan tất cả, bần cùng thân cô
Tang bồng phỉ chí hải hồ
Chỉ còn hèn mọn hư vô bất tài
Nguyện lòng không chút đơn sai
Tìm em vô vọng ngày dài đêm thâu
26/6/2019
Tú Sụn