CƯỠNG BÁI

Ảnh: Sưu tầm


Xuân Trường xây đền Tứ Ân*
Lập nên một vị “thánh nhân” để thờ
Khai thiên lập địa đến giờ
Có người thành thánh mập mờ thế đâu
Rồi đây ai bái ai chầu
Ai dâng hương khói ai cầu ai coi
Trái non dú ép có dòi
Người không công trạng đừng đòi suy tôn
Xưa nay ở chốn càn khôn
Thánh nhân là bậc huyền môn, hiền tài
Tôn “thánh” non thế là sai
Chớ có cưỡng bái, trò hài thế nhân
16/2/2020
Tú Sụn
* Ngay trong quần thể chùa Tam Chúc có một ngôi đền tên Tứ Ân thờ “Cư sĩ Diệu Liên”, tức bà Phạm Thị Lan, người vợ quá cố của đại gia Xuân Trường – ông chủ đầu tư ngôi chùa lớn nhất thế giới này.