HẾT ĐẬM TÌNH THU

Ảnh: Sưu tầm


HẾT ĐẬM TÌNH THU
Miên man đồng vọng mãi lời ru
Sương khói trêu ngươi trải mịt mù
Ngoài cổng đương còn hoe sắc lá
Trong vườn đã hết đậm tình thu
Bầu trời xám xịt mây dai dẳng
Bến nước xơ rơ gió phập phù
Người đã đi rồi xa vạn lý
Chỉ còn lành lạnh chốn âm u
23/10/2023
Tú Sụn