NGHI NGHI*

Ảnh: Sưu tầm


Một số huyện, Thanh Hoá
Hộ nghèo ký mẫu đơn
Không nhận tiền hỗ trợ
Hàng ngàn hộ có hơn

Nhìn mẫu đơn in sẵn
Lòng hơi có nghi nghi
Sao có phong trào ấy
Tạo ra để lợi gì

Vô lý nhưng có lý
Hạ hồi sẽ biết sau
Không bỗng dưng lại thế
Tay ký mà ruột đau

Một vài hộ không nghi
Chứ ngàn hộ nghi lắm
Chắc ai đó chăm bẳm
Phục vụ mưu mô gì

Chận họng người dân nghèo
Đó là một tội ác
Người không phạt, trời phạt
Heo đói cám bị treo
12/5/2020
Tú Sụn
* Lý do hàng ngàn người dân Thanh Hóa không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ.