TRẬN GIÓ THU

Ảnh: Sưu tầm


Một trận thu phong về bất chợt
Lìa cành lá ngọc, hạ vừa sang
Trời bỗng đỗ sầm cơn giông bão
Tan tác trần gian nỗi bàng hoàng

Giờ còn lại niềm đau bất tận
Nuối tiếc hoài một thuở vuông tròn
Vạn sự tuỳ duyên thời sớm mãn
Chẳng còn gì, ngày một héo hon
14/5/2020
Tú Sụn