GIỌT LỆ SẦU SUÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Em ra đi mang theo tất cả
Còn lại đây duy nhất đau buồn
Một năm trời xé lòng vật vã
Đêm từng đêm buồn tủi lệ tuôn
Nỗi đoạn trường lê thê vô tận
Tiếc thương em, bất lực, sầu suông
23/4/2020
Tú Sụn