TIẾN SỸ VIỆT NAM

Ảnh: Sưu tầm


Hai bốn ngàn học vị tiến sỹ
Ôi tiến sỹ! Tiến sỹ làm gì
Đề tài liên quan đến nông nghiệp
Xuất sắc mà cũng chẳng được chi

Người đời gọi là tiến sỹ giấy
Mà thực sự gọi thế không ngoa
Những sáng tạo cải tiến sáng kiến
Chỉ nông dân chân đất làm ra

Mỗi năm nhập hàng trăm ngàn tấn
Thuốc bảo vệ thực vật nước ngoài
Tiến sỹ đâu, làm gì có biết
Tiến sỹ nhiều, phải nhập mới cay

Giá nông sản lúc chìm lúc nổi
Sản lượng thì lúc bảy lúc ba
Ngành nông nghiệp ngày càng èo uột
Sản xuất rồi không có đầu ra

Thời bây giờ ăn gì cũng sợ
Thuốc trừ dâu diệt cỏ vô chừng
Nhiều tiến sỹ mà như không có
Tự nông dân chèo chống, chẳng đừng

Người nông dân mày mò sản xuất
Được – mất mùa trời phú rủi may
Bởi khoa học mối xông trong tủ
Tiến sỹ thời bù khú no say

Việc trồng trọt do hợp tác xã
Chẳng biết gì mà cũng điều hành
Người nông dân làm theo mò mẫm
Nên mùa màng lúc trắng lúc xanh

Người nông dân suốt đời lận đận
Hai bốn ngàn tiến sỹ ngồi đâu
Toàn đề tài tiến sỹ xuất sắc
Hay toàn là tiến sỹ ngu lâu
29/8/2018
Tú Sụn