BỆNH DỊCH CẤP CAO

Ảnh: Sưu tầm


Nhiễm vi rút hám tiền
Đã phát sinh bệnh dịch
Đất nước không thể yên
Nguy cơ đang rục rịch

Bị vi rút lây lan
Phát sinh bệnh hàng loạt
Mười sáu tướng công an
Đang xơ rơ tan tác

Một bệnh dịch cấp cao
Chưa từng trong lịch sử
Dân tự hỏi tại sao
Công an không gìn giữ

Tại sao không dự phòng
Để bệnh dịch phát tán
Giờ con bệnh quá đông
Khiến dân tình ngao ngán

Một bài học nhớ đời
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Giờ cái chết tới nơi
Mới thò tay sờ đến

Tuy có hơi muộn màng
Nhưng nếu làm quyết liệt
Hy vọng ngành công an
Sẽ hết bị suy kiệt

Nhiễm vi rút hám tiền
Vì không có đề kháng
Nguyên nhân chính đầu tiên
Là đạo đức có hạn

Bởi thực tế cho nên
Khi bổ nhiệm cán bộ
Cần điểm mặt chỉ tên
Chọn hiền tài mà bổ

Đề phòng kẻ cơ hội
Chúng chui sâu trèo cao
Gây ra bao tội lỗi
Sẽ rắc rối biết bao

Một bài học nhớ đời
Mưới sáu tướng ngã ngựa
Biến chất số ít thôi
Còn toàn là mặt bựa
20/11/2018
Tú Sụn