QUỐC HỘI GIẬT MÌNH

Ảnh: Sưu tầm


Ô hay Cuốc hội giật mình
Như là vừa biết sự tình oái oăm
Họ thực nghiệm bốn mươi năm
Lan ra khắp nước bốn lăm tỉnh thành
Một nền giáo dục tanh bành
Truyền thông bão tố, tan tành khắp nơi
Nguy cơ, đâu phải chuyện chơi
Bình chân như vại, cạn lời thế nhân
Khẩn trương, giáo dục đang cần
Nhà nước chỉ đạo cho dân được nhờ
Đừng để các cháu i tờ
Làm con chuột bạch bao giờ mới thôi
Trẻ thơ cần có một đời
Học hành bài bản nên người hữu danh
Sao đem “tài liệu” tiến hành
Thực nghiệm, thí điểm biến thành “giáo khoa”
Phụ huynh rướng cổ kêu ca
Thầy cô bối rối nên ta thán thầm
Mấy ông cấp bộ giả câm
Thường vụ Cuốc hội rì rầm, hoang mang
Là dân không thể đăng đàn
Nên đành ngậm đắng bàng hoàng xót xa
Tài liệu thay sách giáo khoa
Đời ông cho chí đời cha chưa từng
Cải cách ai cũng thầm mừng
Nhưng đúng pháp luật chớ đừng tào lao
Đến giờ chưa biết tính sao

12/9/2018
Tú Sụn