HỒN THU

Em có thấy lá màu thu mới
Em có nghe nhựa chảy trong cành
Em có biết một người đang đợi
Em có buồn như ánh mắt anh

Trời vẫn thế, màu hoa vẫn thế
Hồ vẫn trong, liễu vẫn buông mành
Ở trong em, anh đành không thể
Như vòm trời xa thẳm trong xanh

Đất thay màu, nắng vàng nhạt bớt
Hương lưa thưa, đồng kém xanh rờn
Bóng non xa sương dày nhờn nhợt
Sông hết dềnh, bờ cỏ đậm hơn

Đàn bướm trẻ khoe màu sặc sỡ
Đồi non tơ không dấu chân người
Màu mua tím sao mà bỡ ngỡ
Thấm u buồn, nên cảnh kém tươi

Hồn thu lẫn trong làn gió khẽ
Bóng thu xưa ngàn dặm mịt mờ
Những giọt thu rơi rơi nhè nhẹ
Bỗng giật mình thoát khỏi mộng mơ
18/3/2018
Tú Sụn