NHƯ ĐÙA

Anh: Sưu tầm


Chuyện thật như đùa ở Quảng Nam
Nghiệm thu trong lúc cầu đang làm
Cầm dao đằng lưỡi nên bị hố
Cầm tiền tận gốc chẳng còn ham
Doanh nghiệp bỏ lơ không làm tiếp
Chính quyền kết luận đã chơi kham
Chuyện lạ trên đời chưa từng có
Duy nhất lần này ở Quảng Nam
30/10/2018
Tú Sụn