THU BIÊN CƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


THU BIÊN CƯƠNG
Trùng điệp núi rừng đẫm khói sương
Phận người lính trẻ chốn biên cương
Cam go chấp nhận gìn non nước
Rét buốt xông pha bám hiện trường
Gió ghé dạt dào mong dáng mến
Thu về man mác nhớ người thương
Quanh co hiểm trở vùng hoang vắng
Biền biệt lâu rồi mãi vấn vương
26/8/2023
Tú Sụn