MỘT NỖI LO CỦA CẢ DÂN TỘC*

Ảnh: Sưu tầm


Đại hội mười ba gần sắp đến
Dư luận râm ran có “chợ đen”
Nhộn nhịp chợ mua quan bán chức
Xã hội ta có lắm thằng hèn

Đồ hèn mới mua quan bán chức
Đó đúng là một lũ quan gian
Chúng mua quan chỉ nhằm vụ lợi
Nỗi lo! Cả dân tộc bất an

Sự việc này Đảng ta đã biết
Nhưng khó lòng ngăn chặn đẩy lùi
Trong công tác tổ chức cán bộ
Tham nhũng là “ruộng mật bờ xôi”

Một hiện thực gọi là nhức nhối
Quan tham thường là kẻ đứng đầu
Và kèm theo cả một ê kíp
Người hiền tài trúng cử còn lâu

Khắp ban, ngành…,viện, trường, vụ, bộ
Từ xã, phường…cho đến Trung ương
Người đứng đầu gần như lãnh chúa
Là gian tham, bầu bán khó lường

Một nỗi lo của cả dân tộc
Tình thế này tham nhũng càng nhiều
Nền kinh tế mãi còn èo uột
Hướng tương lai u ám hắt hiu
9/5/2020
Tú Sụn
* TBT thường xuyên quán triệt: không để người giàu nhanh, lắm nhà nhiều đất (do tham nhũng mà có); người không vì Đảng, vì dân, vì nước; người hèn kém, thiếu đạo đức, suy thoái… lọt vào bộ máy, nhưng thực trạng đang là như vậy!