VÀNG PHAI…(hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


VÀNG PHAI…
Thôi rồi cũng hết chẳng nhìn sang
Tất thảy rèm buông mộng dã tràng
Vở tấu u sầu xem hụt hẫng
Vai hài giả tạo múa dềnh dang
Niềm thương đã dứt thời gian buộc
nỗi nhớ vừa theo kỷ niệm ràng
Bậc oán cung hờn thêm ảo não
Nghe đàn khẽ dạo khúc trầm ngang …
Ai Thuy Tran 1/11/2021( bài hoạ thoát vận )
*******

Vịnh ” VÀNG PHAI” -(Thơ Trần thúy Ái)

Tháng rộng ngày dài bóng nguyệt sang
Đêm tàn huyển hoặc chuyện đa đoan
Em về bến cũ còn ai đợi
Bạn đón thuyền neo buổi chợ tan
Mộng đẹp đang dần vào dĩ vãng
Tình duyên chỉ một chấm đa mang
Thời gian có vội bay đi nhé
Bãi cát cuồng quay chuyện dã tràng !…
Trương Quang Thọ

Hoạ bài VÀNG PHAI… của Ai Thuy Tran-hoạ nguyên vận

VÀNG PHAI…
Chỉ cách giậu thưa chẳng ngó sang
Buồn gieo sương đẫm nẫu can tràng
Bướm chờ hoa mãi chưa tao ngộ
Ong đợi nhuỵ hoài đến dở dang
Ngày ấy tự do không trói buộc
Bây giờ nghiêm ngặt đã niêm ràng
Vàng phai buồn tủi cho duyên phận
Oán kẻ nuốt lời để rẽ ngang
4/11/2021
Tú Sụn