ANH VẪN MÃI BUỒN ĐAU

Ảnh: Sưu tầm


Nhiều bạn bè khuyên nhủ
Anh không được u sầu
Để cho em siêu thoát
Nhưng có nhịn được đâu

Nghe lời khuyên các bạn
Anh cố nén đau thương
Thế nhưng trên nét mặt
Không thể như bình thường

Không buồn đau sao được
Khi đã mất em rồi
Coi như mất tất cả
Còn gì đâu em ơi

Khi ở nhà trống vắng
Nhớ em rồi mủi lòng
Khi ra đường buồn tủi
Lẻ loi giữa phố đông

Hôm nay đi đám cưới
Các bạn thấy anh buồn
Đến động viên an ủi
Tủi thân rồi lệ tuôn

Nay qua rồi bảy thất
Theo Phật pháp nhiệm màu
Là em đã siêu thoát
Anh vẫn mãi buồn đau
4/7/2019
Tú Sụn